CONTACT                                   
                 ADRESA: Constanţa, stradela Basarabi nr 2, cod 900710 
                 TELEFON/FAX: 0341/405816
   
                
E-MAIL:  creeconstanta@yahoo.com

                 Victor Mihalaşcu: vmihalascu@yahoo.com; 0727.057684
                 Cecilia B
ăraru: bararucecilia@yahoo.com;0745.054765


FORMULARE
Formular de înscriere în CREE
Cerere de înscriere CREE

LINK-uri
 Centrul Român pentru Educaţie Economică
CREE-DOLJ
National Council on Economic Education