Antreprenoriatul - iniţiativă şi acţiune economică
      În oferta de formare a C.C.D. Constanţa a fost inclus cursul "Antreprenoriatul - iniţiativă şi acţiune economică". Programul de formare este acreditat prin O.M.E.C.T.S. nr. 6170/07.11.2011, are o durată de 61 de ore şi oferă 15 credite transferabile. Formatori sunt prof. Cecilia Băraru - director asociat CREE Constanţa, lector universitar doctor Doina Mihalaşcu şi prof. Victor Mihalaşcu - director CREE Constanţa.

                                                                                    
     Cele mai bune lecţii de Economie
este un concurs pentru învăţători şi profesori, care  se organizează anual, începând cu anul 2002. La concurs pot participa cadre didactice cu preocupări în domeniul inovaţiei didactice, al dezvoltării gândirii şi culturii economice. Concursul se adresează cadrelor didactice, în special celor care predau disciplina opţională Educaţie Economică (pe baza programelor elaborate de CREE şi aprobate de M.E.C.T.S.), absolvenţilor programelor de formare oferite de Centrul Român de Educaţie Economică.
       Proba de concurs constă în conceperea unei lecţii de Economie pe o temă la alegere, din tematica prevăzută de programele şcolare obligatorii sau opţionale.
       Sunt premiate şi publicate anual cele mai bune lecţii de Economie. Laureaţii primesc premii în bani, diplome, medalii, cărţi.
       Criteriile de evaluare pentru lecţiile care intră în concurs sunt:
            * să aibă caracter aplicativ (secvenţa didactică poate fi de 1-3 ore)
            * să dezvolte gândirea economică a elevilor 
            * scopurile şi obiectivele să fie clar formulate
            * conceptele economice să fie menţionate explicit şi analizate în mod corespunzător 
               * timpul necesar desfăşurării activităţilor propuse să fie estimat în mod realist
            * să fie însoţite de materialele didactice folosite în lecţie 
            * activităţile de învăţare să fie interesante, diverse, clar prezentate şi orientate către obiectivele propuse 
            * să aibă instrumente de evaluare adecvate

      Etapa naţională a fost organizată în anul 2012 la Colegiul Tehnic "Transilvania" din Deva, de CREE în colaborare cu Ambasada SUA şi MECTS. 7 profesori din judeţul Constanţa au fost invitaţi să participe la Seminarul final şi Gala concursului "Cele mai bune lecţii de Economie", 6 dintre aceştia obţinând premii:
  1 Premiu I - Nistor Elena - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanţa (secţiunea liceu)
  2 Premii II - Ţipău Elena - Şcoala gimnazială nr. 8 Constanţa (secţiunea gimnaziu) şi Gherase Cătălina - Liceul Teoretic "G. Călinescu" Constanţa (secţiunea liceu)
  2 Premii III - Popa Adriana - Liceul Teoretic "Anghel Saligny" Constanţa (secţiunea învăţământ primar) şi Moraru Valeria - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanţa (secţiunea învăţământ primar)
  1 Menţiune - Teodorescu Cristina Alina - Liceul Teoretic "Carmen Sylva" Eforie Sud (secţiunea învăţământ primar)
       2011 - faza naţională – din cei 15 premianţi, 6 sunt din judeţul Constanţa
       1 Premiu I - Lazăr Mihaela - Colegiul Tehnic "Tomis" Constanţa (secţiunea gimnaziu)
       1 Premiu II – Zanfir Camelia - Şcoala "Grigore Moisil" Năvodari (secţiunea gimnaziu)
       2 Premii III - Pavlicu Crina Oana - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanţa (secţiunea gimnaziu) şi Simona Stoica - Grupul Şcolar "Ion Podaru" Ovidiu (secţiunea liceu)
      2 Menţiuni – Potamianos Cătălina - Liceul Teoretic "Ioan Cotovu" Hârşova (secţiunea învăţământ primar) şi Sarandi Adriana - Şcoala nr. 16 Constanţa (secţiunea învăţământ primar)
       
     2010
- faza naţională – din cei 17 premianţi, 5 sunt din judeţul Constanţa
        1 Premiu I - Ţipău Elena - Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 Constanţa
        2 Premii II – Gheorghe Nuţi - Liceul Teoretic Negru Vodă, Stavăr-Vergea Izabela - Şcoala cu clasele I-VIII "Constanin Brâncuşi" Medgidia
        1 Premiu III - Nistor Elena - Şcoala "Gh. Ţiţeica" Constanţa
        1 Menţiune – Adochiei Daniela - Liceul Teoretic “Decebal” Constanţa
     2009 - faza locală: 28 participanţi
              - faza naţională - Constanţa
                       2 Premii I - Gina Dima - Şcoala "Ciprian Porumbescu", Constanţa (secţiunea învăţământ primar), Costel Papacostea - Grupul Şcolar "I.N.Roman", Constanţa (secţiunea gimnaziu)
                       2 Premii III - Mihaela Păvălucă - Şcoala cu clasele I-VIII nr.1, Hârşova (secţiunea învăţământ primar), Ionela Stanciu - Şcoala generală Biruinţa, judeţul Constanţa (secţiunea gimnaziu)
         1 Menţiune - Daniela Adochiei - Liceul "George Călinescu", Constanţa (secţiunea liceu)
     2008 - faza locală: 25 participanţi
              - faza naţională - Constanţa, 5 participanţi
                       1 Premiu I - Tohăneanu-Iatan Janina - Liceul Teoretic "Callatis" Mangalia (secţiunea gimnaziu)      
                       1 Premiu II - Gheorghe Stoicescu Sorana - Şcoala "D. Ştiubei" Constanţa (secţiunea învăţământ primar)       
                       3 Premii III - Caragop Chiraţa - Şcoala "N.Tonitza" Constanţa (secţiunea învăţământ primar), Vişinoiu Mihaela - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanţa (secţiunea liceu), Manoleasa Doina - Liceul Teoretic "Callatis" Mangalia (secţiunea liceu)
     2007 - faza locală: 18 participanţi    
              - faza naţională - Constanţa, 5 participanţi    
                      1 Premiu I - Lavinia Popescu - Şcoala nr. 2 Basarabi (secţiunea gimnaziu)    
                      1 Premiu II - Ecaterina Rupesac - Şcoala "Dan Barbilian" Constanţa (secţiunea învăţământ primar)    
                      1 Premiu III - Carolina Gheriş - Şcoala nr. 1 Mangalia (secţiunea gimnaziu)
                      1 Premiu III - Carmen-Loredana Gherghişan - Şcoala nr. 7 Constanţa (secţiunea învăţământ primar)
                      1 Menţiune - Carmen Vărăşteanu - Şcoala "C. Brâncuşi" Medgidia (secţiunea învăţământ primar)
     2006 - faza locala: 13 participanţi
     2005 - faza locală: 15 participanţi
              - faza naţională - Bucureşti, 3 participanţi 
                      1 Premiu I - Lavinia Popescu - Şcoala nr. 2 Basarabi (secţiunea gimnaziu)
                      1 Premiu II - Doina Mateescu - Şcoala "Gh. Ţiţeica" Constanţa (secţiunea învăţământ primar)      
                      1 Menţiune - Ecaterina Rupesac - Şcoala "Dan Barbilian" Constanţa (secţiunea învăţământ primar)
     2004 - faza locala: 13 participanţi 
              - faza naţională - Bucureşti, 2 participanţi
                       2 Premii II - Cecilia Băraru - Colegiul Tehnic "Tomis" Constanţa şi Victor Mihalaşcu - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanţa (secţiunea gimnaziu)
     2003 - faza locală: 10 participanţi
              - faza naţională - Bucureşti, 3 participanţi
                       1 Premiu II - Victor Mihalaşcu - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanţa (secţiunea avansaţi)   
                       1 Menţiune - Andreescu Aliss - Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa (secţiunea avansaţi)    
                       1 Premiu III - Cristina Stoian - Grup Şcolar de Telecomunicaţii (secţiunea debutanţi)