În data de 08.05.2015 a avut loc aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea Centrului de Resurse pentru Educaţie Economică Constanţa.

  Au participat: consiliul director al Centrului Român pentru Educaţie Economică, directorii filialelor locale ale CREE, colaboratori, cadre didactice constănţene premiate la concursul "Cele mai bune lecţii de Economie", membri cotizanţi şi susţinători ai CREE Constanţa, sponsori, elevi voluntari.

   Aniversarea a coincis cu desfăşurarea celei de-a 10-a ediţii a concursurilor judeţene cu participare internaţională "Cele mai bune lecţii de Economie" şi "Şi eu voi fi întreprinzător!".

    Cu acest prilej a fost editat şi volumul omagial “Jurnalul unui deceniu”, coordonat de Victor Mihalaşcu, Cecilia Băraru şi Maria Liana Lăcătus. Vă invităm să îl citiţi de aici.

   

   Din motive obiective, aniversarea a 15 ani de la înființarea CREE Constanța nu s-a putut organiza în luna mai 2020.
   Activitatea din perioada 2005-2020 este redată sintetic în revista Interviu la 15 ani (coordonată de către Victor Mihalașcu, Cecilia Băraru şi Mihaela Vișinoiu) şi în prezentarea pe care vă invităm sa o citiți aici.

     
    Centrul de Resurse pentru Educaţie Economică Constanţa
(CREE Constanţa) face parte din reţeaua de centre locale ale Centrului Român de Educaţie Economică (CREE).

    CREE Constanţa a fost creat pe 18 februarie 2005 de către un grup de profesori, membri ai CREE, absolvenţi ai programelor naţionale de formare ale CREE şi ai programelor internaţionale organizate de National Council on Economic Education (NCEE) din Statele Unite ale Americii.

    Directorul CREE Constanţa este profesor Victor Mihalaşcu (Liceul Teoretic "Ovidius" Constanţa), iar director asociat este profesor Cecilia Băraru (Colegiul Tehnic "Tomis" Constanţa). Sediul CREE Constanţa este la Liceul Teoretic "Ovidius".

    CREE Constanţa îşi asumă misiunea, scopurile şi strategiile pe termen lung ale CREE, precum şi standardele şi materialele educaţionale inspirate de NCEE.
 
     CREE Constanţa are autonomie managerială şi financiară, dispunând de un subcont bancar propriu şi dezvoltă proiecte educative locale şi regionale.     

     
    CREE Constanţa
dezvoltă proiecte şi activităţi proprii:
       * Concursul interjudeţean pentru elevi "Gândesc economic, deci câştig!", lansat în anul 2005 şi care, prin ediţiile anuale, a condus la creşterea motivaţiei elevilor pentru studiul Economiei şi a permis evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor economice ale acestora 
       * Concursul interjudeţean pentru elevi "Şi eu voi fi întreprinzător!", iniţiat în anul 2007, care este o competiţie a planurilor de afaceri, creată pentru a permite elevilor de liceu să aplice conceptele economice în proiectarea unor afaceri de succes şi pentru a le dezvolta abilităţile antreprenoriale
       * Promovarea unor acţiuni de educaţie economică pentru profesori: 
   
        
- activităţi demonstrative la clasă pentru introducerea unor metode moderne de educaţie economică 
             - articole publicate în presa locală şi participări la emisiuni de specialitate în media locală

             - distribuirea de materiale de educaţie economică 
       * Cursuri opţionale pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal de Educaţie Economică şi Antreprenorială Eficientă
       * Elaborarea de lucrări de specialitate pentru educaţia economică a elevilor, precum Economie politică sau Economie politică şi elemente de educaţie antreprenorială, Lecţiile crizei economice, Antreprenoriatul – soluţie pentru criza economică - elaborate şi publicate de către prof. Victor Mihalaşcu
       * Lecţiile învăţătorilor şi profesorilor constănţeni premiate la faza naţională a concursului "Cele mai bune lecţii de Economie" au fost publicate în volume colective, editate de CREE
       * Elevii din învăţământul primar constănţean au contribuit, sub îndrumarea cadrelor didactice, la realizarea Calendarului micului economist, editat de CREE.

      Activitatea complexă şi bogată a CREE Constanţa a fost relevată - alături de cea a altor centre locale - în publicaţia "Info CREE", nr. 13/2007 (ediţie internaţională).  

     În activitatea sa, CREE Constanţa a colaborat şi a primit sprijin de la: Consiliul Judeţean, Prefectura, Inspectoratul Scolar Judeţean, Casa Corpului Didactic, L
iceul Teoretic "Ovidius", Radio Constanţa, mass-media locală, Universitatea "Ovidius" (Facultatea de Ştiinţe Economice), Asociaţia pentru Promovarea Egalităţii între Tineri (ADAPTO), agenţi economici (precum Hotel Maria), membri cotizanţi, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Constanţa, Centrul Europe Direct Constanţa, Banca Millennium Constanţa, Unicredit Ţiriac Bank.   
   
 
    Începând cu anul 2007, CREE Constanţa a organizat faza finală a Concursului Naţional Cele mai bune lecţii de Economie, în cadrul programului internaţional Alumni Project 2006-2007, finanţat de National Council on Economic Education.
Începând cu anul 2003, cadre didactice din Constanţa, care au absolvit programe de formare organizate de CREE, au participat anual la Concursul Naţional Cele mai bune lecţii de Economie, douăsprezece din lecţiile prezentate fiind premiate.  

    Participarea sistematică la seminariile naţionale organizate de CREE în colaborare cu NCEE şi MECT a fost şi este un obiectiv esenţial al CREE Constanţa. De asemenea, au fost participări şi la seminarii internaţionale, precum şi la diverse seminarii locale, în calitate de formatori

    Pe baza experienţei acumulate la programele naţionale şi internaţionale, am organizat şi desfăşurat anual, în colaborare cu CCD Constanţa şi ISJ Constanţa, numeroase
programe locale pentru învăţători şi profesori. Din anul 2007, programul de Educaţie economică şi antreprenorială eficientă a fost acreditat de CNFP. Asolvenţii cursurilor primesc atestate şi fişe de competenţe.