In decembrie 2008 a fost încheiat între CREE Constanţa şi Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii “Ovidius” Constanţa un protocol de colaborare.
   
       Scopul acestuia îl reprezintă parteneriatul dintre CREE Constanţa şi Facultatea de Stiinţe Economice Constanţa, în vederea derulării unor activităţi ce urmăresc îmbunătăţirea educaţiei economice a tineretului prin activităţi didactice şi extra-didactice.


       Părţile au stabilit următoarele direcţii de colaborare:
            • Activităţi – model de predare a economiei în licee şi şcoli gimnaziale - inclusiv în SEI – unde activează membri ai CREE Constanţa, la care să fie invitaţi şi cadre didactice şi studenţi ai Facultăţii de Stiinte Economice Constanţa
           • Participarea unor elevi îndrumaţi de membri ai CREE Constanţa la activităţi ale studenţilor (sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri etc.), în cadrul unor secţiuni pentru elevi
           • Activităţi de orientare şcolară şi profesională pentru elevi, viitori studenţi ai Facultăţi de Stiinţe Economice
           • Participarea Facultăţii de Stiinţe Economice la concursul judeţean “Cele mai bune lecţii de economie”, ca membri ai juriului
           • Participarea Facultăţii de Stiinţe Economice la concursul judeţean pentru elevi de planuri de afaceri “Si eu voi fi întreprinzător”, ca membri ai juriului şi prin acordarea unui premiu special
           • Popularizarea reciprocă a activităţii desfaşurate, ca şi a celor în comun, prin site-urile CREE Constanţa şi al Facultăţii de Stiinţe Economice