Ce este şi ce face Centrul Român pentru Educaţie Economică?


      CREE este o organizaţie neguvernamentală, independentă, cu scop nelucrativ, cu sediul în Bucureşti, dar având membri, reprezentanţe şi filiale în întreaga ţară.
      De fapt, CREE a luat fiinţă în septembrie 2000.
      De drept, CREE există din 12 aprilie 2001, când a fost înregistrat legal.

      CREE a fost fondat de un grup de profesori de economie care au beneficiat de programele internaţionale ale National Council on Economic Education (NCEE) din SUA. Ei au avut ocazia să cunoască şi să preţuiască utilitatea şi eficienţa unei educaţii economice moderne, active şi creative.
     George Paul Lăcătuș a fost unul dintre membrii fondatori ai Asociației Centrul Român pentru Educație Economică. Director executiv și membru al Consiliului Director al CREE încă de la înființarea asociației, în anul 2001.
      Scopul CREE este acela de a contribui la educaţia economică a tinerilor din România, pentru a-i ajuta să-şi dezvolte un mod de gândire şi comportamente adecvate economiei de piaţă.

    Ca urmare a activităţilor desfăşurate de CREE, tinerii din România vor reuşi:
    * să înţeleagă cum funcţionează economia de piaţă
    *
să adopte decizii corecte în calitate de angajaţi, manageri, investitori, consumatori, proprietari şi cetăţeni, putând astfel să devină competitori de succes în sistemul economiei de piaţă
    *
să folosească eficient mecanismele şi instituţiile economiei de piaţă, să contribuie la funcţionarea corectă a cestora şi la îmbunătăţirea lor
    *
să fie conectaţi la dezvoltarea economiei globale, contribuind la şi beneficiind de progresul acesteia, atât individual, cât şi prin comunităţile cărora le aparţin     
   Pentru a realiza aceste obiective, CREE vizează cu prioritate educaţia economică a tinerei generaţii, deopotrivă prin activităţi curriculare şi extracurriculare.
   

    CREE se adresează profesorilor de economie, precum şi tuturor cadrelor didactice care pot contribui la educaţia economică a tinerilor din România.
     Alţi parteneri importanţi, care pot ajuta la realizarea obiectivelor şi activităţilor CREE, sunt: organizaţiile guvernamentale, fundaţiile şi alte organizaţii neguvernamentale, organizaţiile patronale şi asociaţiile de afaceri, companiile, administraţia locală, profesionişti ai domeniului economic, organizaţii internaţionale interesate de fenomenul educaţiei.

     Activitatea de bază a CREE constă în a realiza:
        * standarde de conţinut şi programe curriculare pentru educaţia economică
        * materiale de referinţă pentru educaţia economică: manuale, lecţii, strategii de învăţare, instrumente de evaluare, caiete metodice, studii etc.
        * materiale educaţionale, pregătite şi testate pentru a fi folosite în predarea economiei, la diferite niveluri şi în forme variate
        * programe şi activităţi de training pentru profesori programe şi activităţi de pregătire a studenţilor pentru predarea economiei
        * o reţea naţională de centre locale şi regionale pentru educaţie economică, care, beneficiind de sprijinul şi contribuţia profesorilor şi a unor parteneri ai CREE, să distribuie în întreaga ţară beneficiile din programele CREE
        * programe naţionale care să stimuleze competiţia şi performanţa în domeniul educaţiei economice, atât în rândul elevilor şi studenţilor, cât şi al profesorilor
          * schimburi internaţionale cu organizaţii şi persoane implicate în educaţia economică.