George-Paul Lăcătuş
                                         1 ianuarie 1955 - 24 ianuarie 2019


     Absolvent în anul 1979 al Universităţii din București, Facultatea de Istorie-Filosofie.
    Trainer în domeniile macroeconomie, microeconomie, economie mondială, educație economică, educație antreprenorială, educație financiară, pregătit de către prestigioasa instituţie de învăţământ National Council on Economic Education, Washington DC, Statele Unite ale Americii.
   George Paul Lăcătuş a fost în perioada decembrie 1990 – mai 1994 publicist - comentator, şef de secţie la cotidianul Curierul Naţional.
    În perioada ianuarie 2007 – iulie 2007 George-Paul Lăcătuş a îndeplinit funcţia de redactor şef-adjunct la revista lunară economico-financiară Bilanţ (Coordonare editorială). În perioada februarie 1999 – aprilie 2000 a fost Senior Editor (Coordonare editorială, editare de materiale) la o altă revistă economico-financiară şi de afaceri şi anume „Succes”. A fost editor în perioada noiembrie 1994 - martie 2001 ocupându-se cu coordonare editorială, editare de materiale la publicațiile Idei de Afaceri, Consilier - Corespondența în Afaceri, Consilier – Taxe și Impozite.

     În perioada august 2007 – iunie 2011 a fost Senior Managing Editor la săptămânalul economico-financiar Capital, funcţie îndeplinită anterior şi în intervalul februarie 2001 – decembrie 2004.
   
În perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2014 s-a preocupat de coordonarea materialelor și publicațiilor realizate de Asociația Centrul Român pentru Educație Economică, în cadrul proiectului 64309 - “Universitatea Antreprenorială-Dezvoltarea şi promovarea culturii antreprenoriale în condiţii de criză şi postcriză”, finanțat prin POSDRU.
   Director executiv al Asociației Centrul Român pentru Educație Economică, preocupându-se cu un pronunţat simţ organizatoric de management, planificare strategică, coordonare programe, coordonare editorială, dezvoltare de materiale de educație economică și antreprenorială, PR.
    În perioada 2014-2015 a fost coordonator din partea Centrului Român pentru Educație Economică al proiectului ”Antreprenor 4x4 cu tracţiune integrală”, proiect cofinanţat de Fondul Social European prin programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 ”Investeşte în oameni”.
    George-Paul Lăcătuş a avut numeroase competenţe şi aptitudini organizatorice: Management organizațional în programe specifice ale National Council on Economic Education, Washington DC, Statele Unite ale Americii: Sofia, Bulgaria (iunie 2000), Dubrovnik, Croația (mai 2001), Chicago, SUA (octombrie 2001), București (iunie 2002), Moscova, Rusia (august 2002), San Diego, SUA (octombrie 2002), Sinaia (iunie 2003), Kiev, Ucraina (august 2004), Little Rock, SUA (octombrie 2004), Denver, SUA (octombrie 2007). Management organizațional în programul comun al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile și NEST- București (februarie 2004).
  (Co)autor la materiale curriculare, manuale, suporturi de curs cu conținut economic, financiar și antreprenorial, materiale promoționale. Coautor alături de conf.univ.dr. Maria Liana Lăcătuş al manualului de economie pentru clasa a XI a, Editura Corint, 2006, 2014.
   A fost peste două decenii unul dintre cei mai buni jurnalişti din domeniul economic. The International Award 2007, acordat de National Council on Economic Education și National Association of Economic Educators din Statele Unite ale Americii, pentru angajamentul și devotamentul extraordinar pentru progresul educației economice pe plan internațional.